Kontakt i rezerwacja - Dom Wczasowy "JAN"

Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawą dokonania rezerwacji terminu jest wpłata zadatku (zgodnie z pkt.5 regulaminu).
Nr konta do wpłat w PLN: 62 1090 2590 0000 0001 3354 4407
(UWAGA: zmieniony numer konta bankowego)REGULAMIN

Witamy Państwa w Domu Wczasowym JAN i życzymy miłego pobytu.


1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. W naszym ośrodku nie ma możliwości płatności kartą.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 14.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

3. Przedłużenie pobytu w pokoju do wieczora ( w dniu wyjazdu) jest możliwe za dodatkową opłatą i tylko w sytuacji, jeśli pokój nie jest objęty wcześniejszą rezerwacją. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 16.00 naliczona zostaje opłata za pół doby; po godzinie 16.00 naliczana jest opłata za całą dobę.

4. W dniu wymeldowania prosimy o zwrot kluczy w recepcji (po uprzednim zamknięciu pokoju). Zastrzega się możliwość kontroli stanu pokoju przez pracownika ośrodka przed wymeldowaniem Gościa.

5. W przypadku rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę - zadatek w wysokości 30% całego pobytu, jednak nie mniej niż za 2 doby noclegowe. Wpływ zadatku na konto powinien nastąpić w ciągu 2 dni roboczych, a w ścisłym sezonie ( lipiec-sierpień) 1 dnia roboczego.

6. Wpłata zadatku jest jednocześnie potwierdzeniem zapoznania się i zaakceptowania niniejszego regulaminu. Brak wpływu zadatku w powyższym terminie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji bez powiadomienia rezerwującego.

7. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej lub w przypadku nie powiadomienia ośrodka o zamiarze późniejszego przybycia. Ośrodek może w dniu następnym przyjąć na wolne miejsce innych Gości.

8. Przyjazd Gościa po terminie ustalonej rezerwacji nie zwalnia z opłat za cały, zarezerwowany pobyt.

9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały, zarezerwowany pobyt nie ulegnie zmianie. W przypadku przyjazdu do danego pokoju mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy dokonywaniu rezerwacji, ustalona cena za noclegi nie będzie obniżona. W przypadku przyjazdu większej ilości osób będzie naliczona dodatkowa opłata za kolejną osobę.

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i wyposażenia powstałe z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką.

11. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem i montażem zniszczonych przedmiotów.

12. Zachowanie osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

13. Dom Wczasowy może odmówić przyjęcia Gościa, jeśli przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu ośrodka lub Gości lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie ośrodka. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną. Zastrzega się też prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości.

14. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00

15. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia (świece, itp.).

16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Obowiązuje zakaz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych.

17. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą Właścicieli obiektu i w wybranych pokojach.

18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości.

19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt..W przypadku nie otrzymania dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, powyższe przedmioty będą poddane utylizacji.

20. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw oraz zmian w pokojach i ich wyposażeniu (np. przestawiania mebli).

21. Parking na terenie obiektu jest przeznaczony tylko dla naszych Gości. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy się w nich znajdujące.

22. Z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia Gości obiekt jest monitorowany. W obiekcie i na terenie posesji mogą przebywać tylko osoby zameldowane. Wprowadzenie osoby niezameldowanej podlega dodatkowej opłacie jak za rozpoczętą dobę noclegową wg cennika.

23. Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie do Domu Wczasowego JAN.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego